Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim
09:00 Aanlyndiens via Youtube en Facebook
18:00 Aanddiens

Kom na My toe Lynnwoodrif Youtube kanaal
Kom na My toe Lynnwoodrif Facebookblad

Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim
09:00 Aanlyndiens via Youtube en Facebook
18:00 Aanddiens

Kom na My toe Lynnwoodrif Youtube kanaal
Kom na My toe Lynnwoodrif Facebookblad

Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim
09:00 Aanlyndiens via Youtube en Facebook
18:00 Aanddiens

Kom na My toe Lynnwoodrif Youtube kanaal
Kom na My toe Lynnwoodrif Facebookblad

EREDIENSTE MAAK OOP!

Met die aankondiging van VLAK 1 inperking, het die Eredienswerkgroep aangekondig dat ons eredienste weer kan oopmaak.

Oggenderedienste in Hoofruim om 09:00

Geen besprekings is nodig nie, aangesien ons ruimte voldoende is om almal te akkomodeer. Sosiale afstand en die dra van maskers, soos deur die wet vereis, sal gehandhaaf word, maar gesinne sal toegelaat word om bymekaar te sit. Temperatuurmetings sal by die deure geneem word en daar sal van persone verwag word om ‘n naam en kontaknommer op ‘n lys neer te skryf. Kategeseklasse sal ook weer in aanvang neem. Ons sien daarna uit om iets van die gemeenskap van gelowiges te kan ervaar.

Aanderedienste in Ouditorium om 18:00

Vanaf Sondag 4 Oktober sal ons Aanddienste ook oopmaak. Dieselfde vereistes soos vir die Oggenddienste sal geld. Kategeseklasse sal ook weer in aanvang neem.

NUUTSTE PREKE EN GEBEURE

Sondag 25 Oktober

Luister en kyk saam na ons erediens
Kliek hier

Luister of kyk na ons preke

Wil jy weer na jou gunsteling preek luister of het jy die laaste erediens gemis? Hier kan jy na ons preke luister of die video kyk!
Luister en kyk hier!

Lynnwoodrif Bybelskool

Leer ken God se Woord en word verryk met 'n dieper insig
Kliek hier vir meer inligting

WEEKLIKSE GEESTELIKE AKTIWITEITE

Gebedsbediening

Stuur jou gebedsversoeke -gebed@lynnwoodrif.co.za.
Gebedsfokus vir die week

Belydenisklas en Tienerkategese

Spesiaal vir ons gesinne met tieners
Kliek hier

Juniorkategese

Spesiaal vir ons gesinne met jonger kinders
Kliek hier vir ons kategeselesse

Kalender

Elke week se gebeure, tye en plekke
Kalender inligting

BEDIENINGE

Ons Bankbesonderhede

Ons het twee afsonderlike rekeninge. Ons eerste rekening is vir Dankoffers en ons tweede rekening is ons Geloofsofferrekening. Fondse in ons geloofsoffersrekening, word vir die versoging van ons sendelinge aangewend.

Dankoffers

Bank: ABSA Bank NG GEMEENTE LYNNWOODRIF Rekeningnommer: 16 3058 0079. Daar kan ook 'n debietvorm geteken word wat direk afgetrek kan word van u bankrekening.

Geloofsoffers

Bank: ABSA Bank NG GEMEENTE LYNNWOODRIF GO Rekeningnommer: 40 5070 7236. Daar kan ook 'n debietvorm geteken word wat direk afgetrek kan word van u bankrekening.

SnapScan

Die gemeente gebruik ook SnapScan, waardeur u 'n offer aan die Here kan bring.