Leraars

Afsprake met leraars
U word hartlik uitgenooi om die kerkkantoor by 012 348 5135 te skakel indien u ‘n huisbesoek of ‘n kantoorbesoek verlang.
Stel ons asseblief ook in kennis as ‘n gesinslid, familielid, vriend of enige lidmaat siek of in die hospitaal is.
Maandae: Dr. Jorrie Potgieter
Per afspraak met prof. Johan van der Merwe.

Leraars & Personeel

Prof. Johan vd Merwe
Leraar: Bedieninge_en_Koinonia

Tel: +27 12 348 5135

johanvdm@intekom.co.za

Dr. Jorrie Potgieter
Leraar: Ondersteuningsbedieningspan

Tel : +27 12 348 5135

jorrie@lynnwoodrif.co.za

Mari Olckers
Administratiewe beampte

Tel: +27 12 348 5135/6
E-pos:
kassiere@lynnwoodrif.co.za

Sanelda Putz
Hoof: Finansies

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
finansies@lynnwoodrif.co.za

Rouxvé Steyn
Ontvangs & Fasiliteite

Tel : +27 12 348 5135
E-pos:
rouxve@lynnwoodrif.co.za

Isabel Groesbeek
Registerhouer/Leraarsekr.

Tel : +27 12 348 5135
E-pos:
isabel@lynnwoodrif.co.za

Johan Scheepers
Hoof: Fasiliteite
Johan Scheepers

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
jjscheepers@gmail.com

Annelize Meyer
Bedieningskoördineerder

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
annelize@lynnwoodrif.co.za

Liesl Henrico
Senior Aanbiddingsleier

Tel: +27 82 373 5423
E-pos:
lieslduplessis1@gmail.com

Esther Mogaladi
Hulpwerker
Chief Zinganie
Hulpwerker
Andries Magalego
Hulpwerker
Linah Matlhobogoane
Hulpwerker

Eiendomme

Die werkgroep verseker die instandhouding van kerk-eiendom, terrein en toerusting.
Ons gebruik graag nutsmanne en verleen hulp aan die koster met na-uurse dienste, veral gedurende naweke.

Skakel gerus vir Jan Serfontein

phone+27 12 348 5135

Ondersteuningsdienste

Diensverhoudinge
Die werkgroep sien toe dat billike arbeidspraktyke gehandhaaf word. Ons gebruik graag kundiges in arbeidsverhoudinge volgens nuutste wetgewing. Die toewyding verlang word deur omstandighede bepaal.

Skakel gerus vir Adv. Riaan Venter

phone+27 83 263 2419

Finansies

Die werkgroep fokus op die doelmatige bestuur van gemeentefondse. Ons wil veral gebruik maak van persone wat inisiatief kan neem met nuwe fondsinsamelingsprojekte. Toewyding hang van die omvang van nuwe / bestaande projekte af.

Skakel gerus vir Albert Grobbelaar

phone+27 82 783 6652