Dienste oor 'n naweek

Ons weet hoe vreemd dit kan wees by 'n nuwe gemeente. Ons was al in jou skoene! Ons hoop dat hierdie bladsy as wegspringplek sal dien om jou te help.

Aanbiddingstyle

Daar is normaalweg drie erediensstyle wat kinders, tieners en volwassenes kan geniet en groei in geloof.

Familiediens - Hoofruim, 08:30
Tydens wintermaande (Junie, Julie & Augustus) is die erediens om 09:00.
Aanddiens vir almal wat van 'n informele styl hou en "live" orkes - Ouditorium, 18:00
Ons bied ook eredienste afwisselend by Protea Aftree-oord en Willow Haven om 10:00

Familiediens: Hoofruim

Familiedienste is warm, vriendelike, lekker saamsing eredienste waar die wil van God deur reekse, temas, vers-vir-vers en vers-met-vers prediking ontdek word. Hierdie eredienste maak erns met die Skrif en ontdek wat die invloed daarvan op die lewe van die hedendaagse mense, jonk en oud, behoort te hê.

Aanddiens: Ouditorium

Ons Aanddienste (nie gedurende vakansies nie) bied ’n gemaklike preekstyl, aktuele temas, getuienis- en gebedsgeleentheid, asook intieme aanbidding en lofprysing... vir alle generasies. Die fokus op almal wat hou van 'n gemaklike styl van erediens hou.

Tieneromgeegroepe/Tienerkategese volg na die Aanddienste. Tieneromgeegroepe is vir Graad 7 tot die Belydenisgroep.

Die leraars roteer verantwoordelikheid vir die Aanddienste.

Aftree-oorddienste

Daar word afwisselend by twee aftree-oorde dienste gehou : Protea Aftree-oord en Willow Haven.

Die dienste word afwisselend deur die verskeie leraars behartig en begin om 10:00.

Na die diens....

Kom drink 'n koppie koffie...of heerlike warm tee! Daar is allerhande soorte - moerkoffie, kitskoffie, gewone- of rooibostee. Daar is selfs spesiale tee vir ons kinders met sommer baie meer melk! Ons wil graag jou innerlike voed met iets te drinke!

Stap oor na die Verwelkomingstafel

Ons wil jou graag ontmoet! Dit is vir ons so lekker dat jy by ons kan kom kuier...en dalk jou geestelike tuiste maak. Een van ons personeellede sal jou ontmoet (hulle byt nie)

Groepe vir kinders, tieners en jong volwassenes

Na die oggenddienste is daar Josua Kids vir die laerskoolkinders en ons het onlangs ook 'n tienergroep in die oggende begin. Die junior kategese - bekend as Josua Kids - is vir Graad 1 tot Graad 6 kinders.

Na die aanddienste is daar Ignite-groepe vir die tieners asook Thrive-groepe vir studente en jong werkendes.

Die groepe vir tieners wat besig is met belydenis begin by Graad 7 tot en met Matrieks.

Ontmoet iemand nuut

Ons sal jou graag weer wil sien! Indien jy net by ons kom kuier het is ons bly dat jy saam met ons die Here kom aanbid het.