joshua_kids

Na die Familiediens is die Juniorkategese waar ons kinders leer om Jesus-navolgers te wees.
In die groepe poog ons om saam met die kategete, omgee-geloofverhoudinge tussen kinders en leiers te vestig.

Die kinders volg ‘n spesifieke program van Bybelmedia