joshua_kidsNa die oggend-erediens het ons Juniorkategese waar ons kinders leer om Jesus-navolgers te wees.  In die groepe poog ons daarna om saam met dissipelskapleiers, omgee-geloofverhoudinge tussen kinders en groepleiers te vestig.

Die kinders volg ‘n spesifieke program in ‘n boekie wat deur een van ons leraars saamgestel word vir elke kwartaal.