Ons aanddienste vind elke Sondagaand om 18:00 plaas in die Ouditorium.  Dit is ‘n informele diens met ondermeer moderne gospelmusiek en gesprekvoering insluit.
Die ruimte word meer intiem ingerig en word deur Dr. Gert van der Merwe gelei.

Skakel gerus vir Gert van der Merwe