FOKUS op Gebed

Oprigting van vroue van ons gemeente in gebed.

Deelname aan Wêreldbiddag vir vroue in samewerking met die Gebedsbediening

Wêreldbiddag vir Vroue: Vrydag 4 Maart om 15:00 in die hoofruim.
Tema: God se blommeruiker.
Elke vrou bring ‘n blikkie kos en ‘n blom saam.
Heerlike koffie en bruchettas na die tyd in die kuierlokaal.

FOKUS op Seniors

Omgee en bederf aan seniorlede van ons gemeente.

Betrokke by die Seniorklub byeenkomste Maandeliks op die laaste Donderdag van die maand. Fokus op Seniorsondag - 2 Oktober

Kontak gerus Cecile Slabbert by 082 451 7937 of L’Marie Strauss by 071 356 4500 as jy hierby betrokke wil raak.

FOKUS op Jeug

Omgee en bederf van ons gemeente se jeug.

Onthaal van ouers en kinders tydens die Belydenisaflegging op 22 Mei
Spesiale geleenthede soos eindeksamen

Kontak gerus Josandra Pauw by 082 937 5114 of Santi Grobbelaar by 082 901 2070

FOKUS op dames

Geestelike toerusting, spesifieke geleenthede en ondersteuning aan vroue met hulle unieke behoeftes:

Damesoggende
Herfskonferensie aangebied deur die ring
Damesbybelstudies op Maandae aande vanaf 19:00

Kontak gerus Elvereen Swart by 083 324 1052 vir meer inligting.

FOKUS op Kuiergeleenthede vir die hele gemeente

Help skep aan ‘n gesellige kuieratmosfeer waar die hele gemeente kan saamkuier.

Leraarsverjaarsdae
Gemeenteverjaarsdag
Pinkstersondae
Offerfees

Kontak gerus Averil Potgieter of die kerkkantoor as jy hiervan deel wil wees of Annette Lombard by 072 210 0162 as jy ‘n kreatiewe streep het wat lief is vir mooimaak.

FOKUS op Fondsinsameling

Ondersteuning van gemeente se fondsinsamelings inisiatiewe

Lizz Meiring, 24 Maart 2017. Langpad en Lipstiek

Kontak gerus vir Averil Potgieter by 083 456 9138 as jy hiervan deel wil wees

FOKUS op Vrouedankoffer

Help met die insameling van n spesiale dankoffer vir vroue waarmee fokusgroepe befonds wordi

1 Mei – 12 Junie

Kontak gerus Dalene Goosen by 082 950 9966 as jy deel wil wees van ‘n span wat kaartjies maak en versprei.

FOKUS op Barmhartigheid

Ondersteun barmhartigheidsprojekte op adhocbasis in samewerking met die Barmhartigheidsbediening

Bestuurspanvergaderings

Voorsitter: Ds Janet Cruywagen

O/voorsitter: Mientjie Malan

18 April
25 Julie
24 Oktober