FOKUS op Gebed

Oprigting van vroue van ons gemeente in gebed.

Deelname aan Wêreldbiddag vir vroue in samewerking met die Gebedsbediening

Wêreldbiddag vir Vroue: Vrydag 1 Maart.

FOKUS op Seniors

Omgee en bederf aan seniorlede van ons gemeente.

FOKUS op Jeug

Omgee en bederf van ons gemeente se jeug.

Onthaal van ouers en kinders tydens die Belydenisaflegging
Spesiale geleenthede soos eindeksamen

Kontak gerus Josandra Pauw by 082 937 5114 of Rochelle Pretorius by 076 105 1920

FOKUS op dames

Geestelike toerusting, spesifieke geleenthede en ondersteuning aan vroue met hulle unieke behoeftes:

Damesoggende
Herfskonferensie aangebied deur die ring
Damesbybelstudies op Maandae aande vanaf 19:00

Kontak gerus Elvereen Swart by 083 324 1052 vir meer inligting.

FOKUS op Kuiergeleenthede vir die hele gemeente

Help skep aan ‘n gesellige kuieratmosfeer waar die hele gemeente kan saamkuier.

Leraarsverjaarsdae
Gemeenteverjaarsdag
Pinkstersondae
Offerfees

Kontak gerus Averil Potgieter of die kerkkantoor as jy hiervan deel wil wees of as jy ‘n kreatiewe streep het wat lief is vir mooimaak.

FOKUS op Vrouedankoffer

Help met die insameling van n spesiale dankoffer vir vroue waarmee fokusgroepe befonds word.

- Meimaand

Kontak gerus Dalene Goosen by 082 950 9966 as jy deel wil wees van ‘n span wat kaartjies maak en versprei

FOKUS op Barmhartigheid

Ondersteun barmhartigheidsprojekte op adhocbasis in samewerking met die Barmhartigheidsbediening Kontak gerus Christa Meyer by 073 206 3272

Bestuurspanvergaderings

Voorsitter: Avril Potgieter 083 456 9138
O/voorsitter: Hannie van der Merwe 083 414 5798

15 April
29 Julie
16 September