Lynnwoodrif se Arbeidsentrum is ‘n voortvloeiing van ‘n eerste inisiatief onder kerke in Pretoria amper 30 jaar gelede. Die “Adviessentrum” is destyds onder leiding van voormalige leraar, Prof. Piet Meiring, begin.

Die mooi visie –


Om hoop te skep en menswaardigheid te herstel aan werklose persone met lae of geen kwalifikasies deur ‘n eerlike kwaliteit diens te verskaf 

 dui iets aan van die hart van hierdie bediening.

Vandag is die sentrum ‘n professionele diens wat beskikbaar is gedurende die week – per telefoon en elektronies. Op Woensdagoggende kom werksoekers ook by die gemeenteperseel tussen 09:00 en  11:00 byeen, skoolvakansiedae uitgesluit. Woensdae vroegoggende word hoopvolle werksoekers bedien met ‘n koppie koffie en ‘n lekker broodjie, liefdevol voorberei deur vrywilligers. Hulle word ook geestelik versterk deur ‘n erediens, wat deur gemeentevriend, Past Arthur Mahwayi, aangebied word.

‘n Span vrywilligers ondersteun Blackie en Yvonne weekliks met registrasies van meer as ‘n 100 nuwe werksoekers per week. Sedert Januarie 2015 tot einde Oktober 2015 het altesaam 1311 potensiële werksoekers alreeds aangemeld! Tans is daar 4500 persone op die databasis, sommige al reeds geholpe maar baie nogsteeds sonder werk.

Hoe werk dit?

Registrasiekoste vir werkgewers beloop R250 per persoon – eenmalig geldig vir 3  maande. Persoonlike onderhoude kan Woensdae op die perseel gevoer word of elektronies gedurende die week aangevra word.

Sedert Januarie 2015 het nog net 144 werkgewers aangemeld om van die diens gebruik te maak. Vanweë die groot wanbalans tussen aanbod en aanvraag is nuwe idee’s en inisiatiewe asook bemarkingsmodelle ‘n prioriteit vir die jaar.

Netwerkgesprekke met ander gemeentes en organisasies om die basis vir potensiële werknemers te verbreed, is alreeds aan die gang. Nog inisiatiewe rondom opleiding en ontwikkelings behoeftes vir laaggeskooldes is ‘n droom vir die toekoms.

Kontak besonderhede

Kontak gerus Blackie Swart vir meer navrae

Vertel bure, vriende en kollegas van hierdie diens! Meld aan as vrywilliger – veral vir ‘n koffie-beurt!