Ons het verskeie bedieninge wat gemeenskappe bedien en wat projekte onder die Trust se mandaat registreer. Dit sluit in:

    • Sendelinge onder Getuienisbediening betrokke in MIV en gemeenskapsopheffingsprogramme
    • Gemeenskappe wat swaarkry in en rondom Pretoria onder Barmhartigheidsbediening
    • 3 Gemeenskapsentrums van Hoop
    • Lifeskills projekte van die Arbeidsentrum

Annelize Meyer kan by 012 348 5135 gekontak word vir meer inligting.