Ons het verskeie bedieninge wat gemeenskappe buite die gemeente bedien. Dit sluit in:

    • Sendelinge onder Getuienisbediening – van Garankuwa tot Spanje
    • Gemeenskappe wat swaarkry in en rondom Pretoria onder Barmhartigheidsbediening
    • Gemeenskappe wat deur MIV geaffekteer word onder Mission4HIV
    • Bemagting van vroue deur naaldwerkklasse onder Tabitas
    • Bemagting van mense deur Engelse leesklasse onder die Lees- en skryfbediening