Die Eredienste-bediening sluit die volgende aspekte in:

  • Musiek en Aanbidding
  • Klank en Oudiovisueel
  • Dankoffer- & Nagmaal
  • Verwelkominig en Gasvryheid
  • Kunste en Versiering
  • Blomme

  • Gemeentefeeste en Spesiale Eredienste (soos bv. Pinkster) word deur hierdie bediening ondersteun.

Musiekbediening

Die musiekbediening bied die fondasie vir aanbidding en lof aan die Here. Daar is drie musiekgroepe - by die Dieperdelfdiens, by die Gesinsdiens en by die Aanddiens. Die styl van elkeen verskil.

Skakel gerus vir Liesl du Plessis indien jy deel van enige van hierdie groepe wil wees. Liesl se kontak besonderhede is onder Personeel beskikbaar.

Tegnies: Klank en Oudiovisueel

Hierdie spanlede maak seker dat ons klank en beeld bymekaarkom tydens eredienste. Hulle sorg vir balans van klank asook die vertoon van powerpoint skyfies.

Skakel gerus Johan Scheepers by die kerkkantoor as jy hier wil aanmeld.
tee_bediening

Teebediening - Koppies vol warm liefde

Om Sondagoggende deel te wees van die Teebedieningspan, is voorwaar baie lekker en 'n wonderlike voorreg!

Ons is vier spanne wat in twee groepe verdeel nl. ons "ouer" dames onder leiding van Carina Smit en die "jonger" dames onder leiding van Amelda.

Die teeskink na kerk is 'n fees, veral met 'n koekie in die piering, want dan gesels en kuier ons met al die vriendelike gemeentelede. Daar is lekker moerkoffie in bekers wat ons deesdae bedien en die koffiekan is elke week dolleeg. Die kinders is veral lief vir rooibostee, maar daar is ook koeldrank vir die somermaande.

Die Teebediening is 'n fees om van deel te wees!
Skakel gerus vir Carina Smit by 073 323 3392 om hierdie dienspunt te ondersteun

Kunste en dekor

Die Kunste en Versiering bediening gebruik hul kreatiewe talent om die erediens ruimtes tydens eredienste asook spesiale feesdae en nagmaalgeleenthede te versier.

Dit help om die atmosfeer te skep waarbinne die boodskap verkondig word en waarbinne die gemeente gelei word om die Here te aanbid.

Inligtingstafel-dienspunt

Die inligtingstafel is ook 'n dienspunt waar jy met nuwe intrekkers, kuiergaste of gemeentelede kan gesels oor inligting van aktiwiteite of ander sake waaroor mense inligting soek. Die inligtingstafel word tydens tee-drink na die eredienste beman.


Skakel gerus vir Isabel Groesbeek by 012 348 5135 om hierdie dienspunt te ondersteun

Dankoffer & Nagmaal

Hierdie spanlede fokus daarop om dankoffers op te neem tydens die dienste. Die Gesinsdiens se kinders neem self die dankoffers op. Die span berei ook die nagmaal voor wanneer daar geleenthede is by die verskillende eredienste

Skakel gerus vir Isabel Groesbeek by 012 348 5135 om hierdie dienspunt te ondersteun