Mannebediening

Mans word aangemoedig om deel te word van die talle groepe wat reeds bestaan. Gedurende die jaar lê verskeie manne-ontbyte voor sowel as ons mannekamp. Tydens die ontbytsessies gesels ons God, geloof en mannesake, en verkeer gesellig saam. Die mannekamp is ‘n belewenis waar pa’s en seuns, oud en jonk saamgaan.

Daar’s geen skottelgoed of groente nie! Ons kuier rondom kampvure, vind ons siele in die natuur en word aangeraak deur Sy teenwoordigheid en Woord.

Ondersteun hierdie bediening deur by hierdie dienspunt aan te meld om te help met reelings, inskakel by ander inisiatiewe of self inisiatiewe te skep om Manne van God te wees

Skakel gerus vir Phillip van Zyl by 082 5755 161

Vrouebediening

Jy kan daarna uitsien om lewenslange vriendinne hier te ontmoet saam met wie jy die Here kan dien en in jou geloof kan groei. Ons het opwindende gebeure hierdie jaar vir die wonderlike vroue van ons gemeente.

Ons gaan in vennootskappe met ander bedieninge hierdie jaar werk en wil elke generasie nooi om deel te wees of hande te vat met die verskillende generasies en fokusareas van ons gemeente.

Kyk gerus na die verskeidenheid van gebeure en kontak gerus die Vrouebediening indien jy geroep voel om te help of wil deelneem aan spesifieke aktiwiteite.

Read More

Seniorbediening

Daar is ‘n warm hartlike gevoel wanneer jy met die seniors van Lynnwoodrif te doen het. Nie net is dit 'n groep wat bedien word nie, maar ook 'n groep wat mekaar en ander bedien, wat saam die Koninkryk uitbrei en saam geestelik groei.

Die seniorbediening in Lynnwoodrif bestaan uit verskillende groeperinge nl:
Senior Lidmate - buite aftree-oorde
Seniorbediening
Bybelstudie op Woensdae

Die Seniorburgers dra Lynnwoodrif Gemeente in gebed. Hulle bedien ons met wysheid dien. Die seniors is ‘n aktiewe groep mense wat die lewe met passie en as 'n gawe uit God se hand geniet.

Skakel gerus 012 348 5135 vir meer inligting of as jy by hierdie dienspunt betrokke wil raak.

OppiRif EnkelOuers

Ons verstaan hoe moeilik dit is vir ‘n enkel persoon om net te kan uitgaan. Alle enkelouers het verskillende uitdagings. By OppiRif EnkelOuers wil ons graag saam met jou daardie uitdagings aanpak. Jy kan verseker weet dat ons verstaan waardeur jy gaan en dat ons ten alle tye hier is om jou te ondersteun en by te staan.

Hierdie groep ouers kom gereeld bymekaar en aktiwiteit sluit in opbouende praatjies, kursusse, persoonlike en geestelike verryking en sosiale geleenthede.

Kontak:

Juniorkategese

Na die erediens het ons Juniorkategese waar ons kinders leer om Jesus-navolgers te wees. In die groepe poog ons daarna om saam met dissipelskapleiers, omgee-geloofverhoudinge tussen kinders en groepleiers te vestig.

Dien hier as dissipelleier vir kinders.

Skakel gerus vir Hercules Katrakazas as jy as leier by hierdie dienspunt kan aanmeld: 079 046 7097

Tienerkategese

Tienerkategese vind in die aande na die erediens plaas en begin om 18:45. Hierdie gespreksgroepe vind onder leiding van 'n dissipelleier plaas. As jy tieners kan begelei op hul geloofspad, meld dan as dissipelleier aan sodat hulle meer van Jesus kan leer.

Skakel vir Annelize Meyer om by hierdie bedieningspunt aan te meld.