Hierdie fokus val daarop om lidmate te help om opgerig en toegerus te leef!

Dit sluit in

  • Nuwe lidmaatbediening
  • Aktiewe lidmaatskap
  • Roeping
  • Dissipelskap
  • Gawes
  • “Coaching”

 

Deur die loop van die jaar gaan daar weer ‘n “Ontdek jou plek” opleidingsgeleentheid wees om jou te help om jou gawes en dienspunt te help identifiseer

Ons wil ook graag geestelike leierskap bevorder deur opleidingsgeleenthede en opgerigte dienswerkers in plek stel om langs jou die pad te stap.

Indien jy by hierdie bediening betrokke wil word deur opleiding aan te bied of om ‘n dienspunt op te neem kontak gerus vir Adri de Jager by 083 604 1185

coaching