gebed

Wat is ons visie?

Elkeen ‘n voorbidder  

Júlle sal vir My ’n koninkryk van priesters en ’n afgesonderde nasie wees. Exodus 19:6

Julle moet dan so bid: ‘Ons Vader wat in die hemel is, U Karakter en Outoriteit (Naam) is afgesonderd;
laat U Koninkryk kom, laat U wil gedoen word, op die aarde soos in die hemel. Mat 6:9 – 10

 

Wie is ons?

 • Edwin Rossee (Voorsitter) 082 577 2470
 • Christien Pienaar 083 310 125
 • Petro Germishuys (Sekretaresse) 083 592 7073

Ons passie is dat

gebed ‘n integrale deel sal wees van elke lidmaat se persoonlike lewe…
gebed ‘n geloofsgewoonte kenmerkend aan ons gemeente sal wees…
gebed ‘n belangerike komponent van ons gemeenskap se kultuur sal wees!

 

Wat doen ons…

 • Weeklikse Gebed- en Vas fokus (in “OppiRif”) Ons bid vir “by ons”…”naby ons” en “ver van ons
 • Gebedsboks en -kaartjies beskikbaar by die deure waar gebedsversoeke geplaas kan word en getuienisse gedeel kan word.
 • Persoonlike voorbidding na elke diens. Indien u oorweeg om aantemeld om vir hierdie bediening op te lei te word sien Ds Chris of Yorke
 • Intersessie – hulle is ‘n kern groep mense wat in die bres staan.
 • Gebedsbyeenkomste – Woensdae aande 18h30 to 19h30 en Saterdae oggende 7h00 tot 8h00 waar gesamentlike gebed plaasvind (2 of 3 in my naam)
 • Studente en Tienergebedsgroepe na die aanddienste
 • GO! Kids laerskool dissippelgroepe bid vir ons sendelinge

Ons glo dat in elke bediening, in elke huis, gebed ‘n prominete rol sal speel.

 

Waarmee kan jy help?

 • Help om die weeklikse gebedsfokus te skryf
 • Bid saam vir die sake wat uit die Gebedsposbus gehaal word.
 • Bid en help met die reelings rakende die jaarlikse Toewydingsweek en Verootmoedigingsgeleentheid waar ons onsself, die gemeente en sake van ons land voor die Here bring.
 • Help met die reelings rondom die Wereldbiddag vir mans en vroue
 • Ondersteun die Gebedsretreat en betrek die verskillende generasies in ons gemeente by gebed.
 • Tree persoonlik vir met ‘n behoefte in.

 

Ons is op reis met God! Mag die reis baie aangenam wees!