Die volwasse-bediening fokus op alle lidmate wat nie voorskoolse- en skoolgaande kinders het, of nie meer het, nie.

Ouderdom maak glad nie saak nie. Indien ‘n lidmaat homself of haarself as ‘n volwasse lidmaat beskou, word daardie lidmaat hier bedien.

Dit is ‘n bediening wat pastoraat, hospitaalbesoeke en enige ander behoefte wat die lidmate het, bied.

Volwassenes en Seniors

Volwassenes

Die 'Delf Dieper eredienste' se prediking fokus daarop om die wil van God deur reekse, verskeidenheid temas, vers-vir-vers en vers-met-vers-vergelyking te ontdek . Dié eredienste delf diep in die Skrif en lei lidmate tot die ontdekking van watter invloed die Skrif op die lewe van die hedendaagse mense, jonk en oud, behoort te hê.

Skakel gerus vir Dr. Jorrie Potgieter

phone+27 12 348 51 35
Seniors
Hier word daar op spesifieke behoeftes van die gemeente se senior burgers gefokus d.m.v. woordverkondiging en pastorale versorging, asook bybelstudies in die aftree-oorde, huis- en siekebesoeke (hospitale, “step downs”) en spesiale besoeke, insluitende sterwensbegeleiding.

Skakel gerus vir Isabel Groesbeek by die Leraarskantoor

phone+ 27 12 348 5135
Eredienstye: Aftreeoorde
Willow Haven Aftree-oord om 10:00 op die tweede en vierde Sondag van elke kalendermaand.
Protea Aftree-oord om 10:00 op die derde Sondag van elke kalendermaand
I. Bybelstudie
Woensdagoggende 09:00 in #KoMa'In! (gedurende skoolkwartale)

Skakel gerus die Kerkkantoor

phone+27 12 348 5135/6

phone+27 12 361 6469 / + 27 86 586 9265
II. Senior Besoekspan
Die lede van die senior besoekspan besoek seniors buite oorde.

Skakel gerus die Kerkkantoor

phone+27 12 361 2369
III. Seniorklub
Om seniors as ‘n groep saam te bring en interessante programme aan te bied. Alle senior lidmate bo 60 is welkom. Ons programme word gereeld in die weeklikse program vervat - hou gerus dop!