Na ons Aanddiens vergader tieners as gespreks- en omgeegroepe, asook die Belydenisgroep olv `n volwasse kategeet. Hulle volg spesifieke Bybelmedia-materiaal om ‘n vaste fondasie in die Bybel te verseker.

Graad 7’s tot Graad 11`s, wat dan die belydenisafleggingsgroep vorm, is die kern van die tieners.

Ouers kuier rondom koffie in #KoMa`In! terwyl die tieners in hul groepe byeenkom.

Skakel gerus die leraarskantoor re kategese: