Die Eredienste-bediening sluit die volgende aspekte in:

  • Musiek en Aanbidding
  • Klank en Oudiovisueel
  • Dankoffer- & Nagmaal
  • Verwelkominig en Gasvryheid
  • Kunste- & Versieringsbediening

  • Gemeentefeeste en Spesiale Eredienste (soos bv. Pinkster) word deur hierdie bediening ondersteun.

Musiekbediening

Die musiekbediening bied die fondasie vir aanbidding en lof aan die Here. Daar is drie musiekgroepe - by die Familiediens en by die Aanddiens. Die styl van elkeen verskil.

Skakel gerus vir Liesl Henrico indien jy deel van enige van hierdie groepe wil wees. Liesl se kontakbesonderhede is onder Personeel beskikbaar.

Tegnies: Klank en Oudiovisueel

Hierdie spanlede maak seker dat ons klank en beeld bymekaarkom tydens eredienste. Hulle sorg vir balans van klank asook die vertoon van powerpoint skyfies.

Skakel gerus Johan Scheepers by die kerkkantoor (012 348 5135) as jy hier wil aanmeld.
tee_bediening

Teebediening - Koppies vol warm liefde

Om Sondagoggende deel te wees van die Teebedieningspan, is voorwaar baie lekker en 'n wonderlike voorreg!

Die teeskink na kerk is 'n fees, veral met 'n koekie in die piering, want dan gesels en kuier ons met al die vriendelike gemeentelede. Daar is lekker moerkoffie, bedien in bekers, en die koffiekan is elke week dolleeg. Die kinders is veral lief vir rooibostee, maar daar is ook koeldrank vir die somermaande.

Die Teebediening is 'n fees om van deel te wees!
Skakel gerus vir Dottie Ras by 076 480 1376 om hierdie dienspunt te ondersteun

Kunste- & Versieringsbediening

Die Kunste- & Versieringsbediening gebruik hul kreatiewe talent om die erediens ruimtes tydens eredienste asook spesiale feesdae en nagmaalgeleenthede te versier.

Dit help om die atmosfeer te skep waarbinne die boodskap verkondig word en waarbinne die gemeente gelei word om die Here te aanbid.

Skakel gerus vir Elna Viljoen by 083 460 2977 om deel van hierdie kreatiewe span te word.

Inligtingstafel-dienspunt

Die inligtingstafel is ook 'n dienspunt waar jy met nuwe intrekkers, kuiergaste of gemeentelede kan gesels oor inligting van aktiwiteite of ander sake waaroor mense inligting soek. Die inligtingstafel word tydens tee-drink na die eredienste beman.

Skakel gerus die Bedieningskantoor by 012 348 5135 of Dalene Goosen (082 950 9966) om hierdie dienspunt te ondersteun.

Dankoffer & Nagmaal

Hierdie spanlede fokus daarop om dankoffers op te neem tydens die dienste. Die span berei ook die nagmaal voor wanneer daar geleenthede is by die verskillende eredienste

Skakel gerus Ouderling Johann Neveling (082 929 8314) om hierdie dienspunt te ondersteun.

Diaken vir Familiediens: Freek Eek - 083 302 5898
Diaken vir Aanddiens: Ernst du Preez - 083 600 2492