gebed

Wat is ons visie?

Elkeen ‘n voorbidder  

Júlle sal vir My ’n koninkryk van priesters en ’n afgesonderde nasie wees. Exodus 19:6

Julle moet dan so bid: ‘Ons Vader wat in die hemel is, U Karakter en Outoriteit (Naam) is afgesonderd;
laat U Koninkryk kom, laat U wil gedoen word, op die aarde soos in die hemel. Mat 6:9 – 10

 

Wie is ons?

 • Edwin Rossee (Voorsitter) 082 577 2470
 • Christien Pienaar 083 310 125
 • Bertus Steyn 012 803 5724

Ons passie is dat

 • gebed ‘n integrale deel van elke lidmaat se persoonlike lewe sal wees …
 • gebed ‘n geloofsgewoonte kenmerkend aan ons gemeente sal wees…
 • gebed ‘n belangrike komponent van ons gemeenskap se kultuur sal wees!

 

Wat doen ons…

 • Weeklikse Gebed- en Vas fokus (in “OppiRif”) Ons bid vir “by ons”…”naby ons” en “ver van ons”.
 • Gebedsboks- en kaartjies beskikbaar by die deure waar gebedsversoeke geplaas en getuienisse gedeel kan word.
 • Intersessie – hulle is ‘n kern groep mense wat in die bres staan.
 • Gebedsbyeenkomste – Woensdagaande 18h30 to 19h30 en Saterdagoggende 7h00 tot 8h00 waar gesamentlike gebed plaasvind (2 of 3 in my naam).
 • Studente- en Tienergebedsgroepe na die aanddienste.

Ons glo dat in elke bediening, in elke huis, gebed ‘n prominete rol sal speel.

 

Waarmee kan jy help?

 • Help om die weeklikse gebedsfokus te skryf.
 • Bid saam vir die sake wat uit die Gebedsposbus gehaal word.
 • Bid en help met die reëlings rakende die jaarlikse Toewydingsweek en Verootmoedigingsgeleentheid waar ons onsself, die gemeente en sake van ons land voor die Here bring.
 • Help met die reëlings rondom die Wêreldbiddag vir mans en vroue.
 • Ondersteun die Gebedsretreat en betrek die verskillende generasies in ons gemeente by gebed.
 • Tree persoonlik vir ‘n bepaalde behoefte in.

 

Ons is op reis met God! Mag die reis baie aangenaam wees!