Wat is ons visie?

Elkeen ‘n voorbidder want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking 

 

Júlle sal vir My ’n koninkryk van priesters en ’n afgesonderde nasie wees. Exodus 19:6

Julle moet dan so bid: ‘Ons Vader wat in die hemel is, U Karakter en Outoriteit (Naam) is afgesonderd;  laat U Koninkryk kom, laat U wil gedoen word, op die aarde soos in die hemel. Mat 6:9 – 10

Kontak ons gebedsfasiliteerder Henry Green by 084 511 0851

Ons bid graag vir jou

 • Stuur ‘n epos aan gebed@lynnwoodrif.co.za
 • Stuur ‘n boodskap per sms of whatsapp na 082 904 3388

Ons passie is dat

 • gebed ‘n integrale deel van elke lidmaat se persoonlike lewe sal wees …
 • gebed ‘n geloofsgewoonte kenmerkend aan ons gemeente sal wees…
 • gebed ‘n belangrike komponent van ons gemeenskap se kultuur sal wees!

Daarom bid ons saam…

 • Elke aand tussen 18:30 – 19:00
 • Saterdagoggend tussen 07:00 – 08:00

Ons glo dat in elke bediening, in elke huis, gebed ‘n prominete rol sal speel

 

“Return SA” landswye gebedsaksie 18 – 28 September

Kliek op die prent vir die volledige riglyn om te volg

Gebedsfokus 4-11 September

 • Ons bid Woord vir die genesing van ons land:
 • Hoop – Hosea 2:14;
 • Genesing – Maleagie 4:2;
 • Herstel – Esegiel 36:25-28

Gebed vir ons land

Nasionale gebedsdag 31 Mei 2020