08:30 Familiediens (HOOFRUIM) – Ds. Immanuel van Tonder (bevestiging van Nico Smit as leraar)
Daar is wel Juniorkategese.
18:00 Aanddiens – Ds. Nico Smit
19:00 Tienerkategese

GEMEENTEWEGBREEK 10-12 Maart 2017

  wegbreek

GEMEENTE WEGBREEK 10-12 Maart 2017 INSKRYWING VIR 2017. Jy kan nog steeds inskryf!

Skryf hier in!

Die kamp word gehou te Kokoriba kampterrein – gaan loer gerus op www.kokoriba.co.za


WEES DEEL VAN ONS

Wat's Nuus?

OppiRif en Voetspore
Lees Meer onder Media!

Luister na Preke

Besige naweek gehad? Hier kan jy al ons nuutste preke luister of aflaai!
Luister hier!

Kom KUIER by ons!

Lanciastraat 269 / Lynnwoodrif / Pretoria / Suid-Afrika
Google Kaart

BEDIENINGE