Aanlyn Belydenisklasse

  • Dankbaarheid: Kommunikasie met God – Gebed deel 3 kliek hier
  • Dankbaarheid: Kommunikasie met God – Gebed deel 2 kliek hier
  • Dankbaarheid: Kommunikasie met God – Gebed Inleiding kliek hier

Aanlyn inspirasie vir ons tieners

Oorgegee, Passievol oor alle mense, Opgerig

Kontak ons Fasiliteerder, Leon Smit, by 082 489 8848 vir meer inligting of stuur ‘n epos aan tieners@lynnwoodrif.co.za

Ons gesinne met tieners en studente woon almal saam die Aanddiens by waarna ons tieners kategeteklasse in graadverband bywoon en ons Belydenisgroep olv ons leraars ontmoet.

Goedgekeurde Bybelmedia-materiaal word gevolg om ‘n vaste fondasie in die Bybel te verseker en kennis van die belydenisskrifte te verkry.

Graad 7’s tot Graad 11`s, wat dan die belydenisafleggingsgroep vorm, is die kern van die tieners.

Ouers kuier rondom koffie in #KoMa`In! terwyl die tieners in hul groepe byeenkom.