Aanlyn kategeselesse

  • Kategeseles 12 Julie – Abraham en sy seun Isak kliek hier
  • Kategeseles 5 Julie – Abraham, Lot, Sodom en Gomorra kliek hier
  • Kategeseles 28 Junie – Abraham en Lot kliek hier
  • Kategeseles 21 Junie – Vadersdag, die verlore seun kliek hier
  • Kategeseles 14 Junie – Abraham kliek hier
  • Kategeseles 24 Mei – Hemelvaart kliek hier
  • Kategeseles 17 Mei – Moeilike tye kliek hier
  • Kategeseles 10 Mei – Moedersdag kliek hier

Ons rig ‘n volgende generasie op

Kontak ons Fasiliteerder Adri de Jager, by 083 604 1185, vir meer inligting

In ons geloofsfamilie woon ons as gesinne almal saam die Familiediens by, met ‘n spesiale kindermoment vir ons juniorkategese. 

Na hierdie moment verdaag ons jongelinge vir ‘n groot groepbyeenkoms, met ‘n eie boodskap wat aansluit by die lesinhoud van die dag se kategeseklas. 

Huidiglik word die LP3 model gevolg en word ons jongelinge geleer om God se plan vir hulle lewens te leer ken.
In die kleiner kategesegroepe poog ons om daarna om saam met die kategete omgee-geloofverhoudinge tussen kinders en leiers te vestig.