Vrouebediening

Kom ontmoet lewenslange vriendinne saam met wie jy die Here kan dien en in jou geloof kan groei. Ons het spesifieke aksies om die vroue van ons gemeente te bedien, soos 'n jaarlikse damestee. Ons dames bedien ook ons gemeente met verskeie fees-en verjaarsdae geleenthede

Ons werk in vennootskappe met ander bedieninge en wil elke generasie nooi om deel te wees of hande te vat met die verskillende generasies en fokusareas van ons gemeente.

Elke laaste Maandagaand van die maand het ons om 7uur 'n spesiale bybelstudie vir ons vroue in #KoMaIn o.l.v Johan van der Merwe. Ons behandel deur die jaar dan 'n toepaslike tema.

Kontak Hannie van der Merwe vir meer inligting by 083 414 5798

Mannebybelstudie

Of jy nou getroud, ongetroud, jonk of oud is - as jy 'n man is, is jy is meer as welkom by ons mansbybelstudie elke derde en laaste Woensdagoggend van die maand.

Ons kyk vanuit die skrif na aspekte wat ons mans in ons samelewing vandag onder druk plaas, ons ondersteun en bid vir mekaar asook die kerk en die wêreld en leef as opgerigte mans om 'n verskil te maak.

Ons begin om 06:30 met 'n lekker koppie moerkoffie en beskuit en maak om 07:30 klaar om te verseker dat jy nog betyds by jou werk kan uitkom.

Ons ontmoet by Jorrie Potgieter se pastorie te
Komati str. 102, Die Wilgers.

Vir meer inligting kontak Jorrie Potgieter by 071 870 5617

Seniorbediening

Daar is ‘n warm hartlike gevoel wanneer jy met die seniors van Lynnwoodrif te doen het. Nie net is dit 'n groep wat bedien word nie, maar ook 'n groep wat mekaar en ander bedien, wat saam die Koninkryk uitbrei en saam geestelik groei.

Die seniorbediening in Lynnwoodrif bestaan uit verskillende groeperinge nl:
Senior Lidmate - buite aftree-oorde
Senior Lidmate - binne aftree-oorde
60 Plussers
Gemeentebybelstudies op Donderdae

Die Seniorburgers dra Lynnwoodrif Gemeente in gebed en bedien ons met wysheid. Die seniors is ‘n aktiewe groep mense wat die lewe met passie en as 'n gawe uit God se hand geniet.

Kontak gerus Daléne Flynn by 082 550 2808 vir meer inligting re ons Diakonie:Seniors, of
Gideon van Zyl by 082 877 9085 vir meer inligting re ons 60 Plussers.

Families met kinders

Ons gesinne is vir ons belangrik. Ons skep graag geleenthede waar gesinne saam opgerig word om verskilmakers te wees.

Tydens die Familiediens het ons 'n spesiale kindermoment waarna ons kinders verdaag vir hul eie erediens ervaring. Na die erediens het ons Juniorkategeseklasse waar ons kinders leer om Jesus-navolgers te wees. In die groepe poog ons daarna om saam met dissipelskapleiers, omgee-geloofverhoudinge tussen kinders en groepleiers te vestig.

Ons poog ook om familie uitstappies asook pa-kind of ma-kind geleenthede te skep waar ons gesinsverhoudinge koester en leer om saam met ander gesinne 'n christen leefwyse te leef.

Meld aan as dissipelleier of woon ons geleenthede en uitstappies by.

Skakel gerus vir Adri de Jager vir meer inligting by 083 604 1185

Famielie met tieners

Ons gesinne met tieners en studente is vandag onder geweldige druk en daarom wil ons graag 'n ruimte bied waar hierdie gesinne saam in geloof kan groei en 'n verskil in die samelewing kan maak.

Ons Aanddienste is so ingerig om ook ons jongmense se behoeftes te akkomodeer. Na die erediens kan ons hoërskoolleerlinge in Tienerkategeseklasse dieper groei in hul geestelike lewens. Hierdie gespreksgroepe vind onder leiding van 'n dissipelleier plaas.

Ons skep ook kuiergeleenthede, uitstappies en kampe waar ons tieners saam met ander tieners die lewe kan geniet

Word 'n mentor op 'n tiener se geloofspad en ondersteun ons aksies.

Skakel Leon Smit vir meer inligting by 082 489 8848.