Dienste oor 'n naweek

Ons weet hoe vreemd dit kan wees by 'n nuwe gemeente. Ons hoop dat hierdie bladsy as wegspringplek sal dien om jou te help.

Aanbiddingstyle

Ons bied drie unieke erediensstyle sodat families saam die eredienste kan geniet en saam in geloof kan groei.

Familiediens - in die Hoofruim om 08:30 (Somertye) en om 09:00 (Wintertye - Junie, Julie & Augustus).
Aanddiens - in die Ouditorium om 18:00
Aftree-oord dienste - afwisselend by Protea Aftree-oord en Willow Haven om 10:00 Sondae oggende

Familiediens: Hoofruim

Familiedienste is warm, vriendelike, lekker saamsing eredienste waar die wil van God deur reekse, temas, vers-vir-vers en vers-met-vers prediking ontdek word. Hierdie diens het 'n spesiale kindermoment en wil graag die hele uitgebreide familie bedien. Die aanbiddingstyl is kontemporêr en maak ook van orrelspel gebruik, om so in almal se smaak te bedien.

Na die kindermoment het ons 'n spesiale diens vir ons kinders waar die LP3 program gevolg word. Junior kategeseklasse volg hierna terwyl die ouers 'n lekker koppie koffie geniet. Hierdie groepe is vanaf Gr RR tot Graad 7

Die leraars roteer verantwoordeliheid vir die Familiediens

Aanddiens: Ouditorium

Ons Aanddienste (nie gedurende vakansies nie) bied ’n gemaklike preekstyl, aktuele temas, getuienis- en gebedsgeleentheid, asook intieme aanbidding en lofprysing... vir alle generasies. Die fokus op almal wat hou van 'n gemaklike styl van erediens hou.

Tieneromgeegroepe/Tienerkategese volg na die Aanddienste. Tieneromgeegroepe is vir Graad 7 tot die Belydenisgroep.

Die leraars roteer verantwoordelikheid vir die Aanddienste.

Aftree-oorddienste

Daar word afwisselend by twee aftree-oorde dienste gehou : Protea Aftree-oord en Willow Haven.

Die dienste word afwisselend deur die verskeie leraars behartig en begin om 10:00.

Na die diens....

Kom drink 'n koppie koffie...of heerlike warm tee! Daar is allerhande soorte - moerkoffie, kitskoffie, gewone- of rooibostee. Daar is selfs spesiale tee vir ons kinders met sommer baie meer melk! Ons wil graag jou innerlike voed met iets te drinke!

Stap oor na die Verwelkomingstafel

Ons wil jou graag ontmoet! Dit is vir ons so lekker dat jy by ons kan kom kuier...en dalk jou geestelike tuiste maak. Een van ons personeellede sal jou ontmoet (hulle byt nie)

Groepe vir kinders, tieners en jong volwassenes

Na die Familiediens is daar Juniorkategeseklasse vir die laerskoolkinders - Ons het klasse vanaf Graad R tot Graad 6 kinders.

Na die Aanddienste is daar Tienerkategeteklasse vir die tieners asook Belydenisklas vir ons Graad 11's.

Die groepe vir tieners wat besig is met belydenis begin by Graad 7 tot en met Graad 11.

Ontmoet iemand nuut

Ons sal jou graag weer wil sien! Indien jy net by ons kom kuier het is ons bly dat jy saam met ons die Here kom aanbid het.