Lynnwoodrif Gemeente het afgestig nadat Lynnwood Gemeente te groot geword het. Daar is in daardie tyd besluit on nie nog ‘n medeleraar te beroep nie, maar om die woongebied Lynnwoodrif – tesame met die jong woonbuurt – Die Wilgers -as ‘n afsonderlike gemeente te organiseer en is amptelik op 19 Februarie 1975 gestig.

Die eerste leraar, Prof Piet Meiring het die dienste aanvanklik in Laerskool Lynnwood se skoolsaal gehou. Die Wilgers woonbuurt het egter so uitgebrei en so het die gemeente geskuif na die nuwe Lynnridge Primary School se skoolsaal.

Die hoeksteenlegging het op 14 Nov. 1976 plaasgevind waarop die huidige hoofruim gebou is en op 9-10 Julie 1977 ingewy is. Herman Potgieter wat deel was van die boukommissie het die hout vir ons nagmaaltafel uit Knysna se wêreld laat kom. Die manne van die gemeente het elke Saterdag steiers uitgeklim, getimmer en plafonne ingesit en self later gras en bome geplant.

Gedurende 1998/1999 is die veeldoelige Atrium aangebou. Die kansel is verwyder en vervang met ‘n veeldoelige verhoog. Die administratiewe geboue en kantore is ook aangebou. Die Ouditorium met kategeseklassies is ook later aangebou en op 13 Junie 2004 ingewy.

Die skriflesing van daardie inwyding het gekom uit 2 Kron. 6: “mag die naam van die Here in die gebou verheelik word, mag sy kinders se gebede hier verhoor word” en die tema van die eerste preek: “Bowe-al, mag dit ‘n huis wees waar mense van alle nasies die grootheid van God aanskou!”. Dit herinner aan ons sendingopdrag waar ons sendelinge tot vandag toe onder die verlore volke die naam van die Here uitdra en uitnooi tot bekering.

Ons het twee gemeentevisies gehad. Die eerste gemeentevisie, gebaseer op Kol. 3:11, is op 16 Oktober 1988 gelanseer. Die visie was: Visie 2000 – Hier is Christus alles en in almal. Die tweede gemeentevisie het op 14 Oktober 2012 afgeskop en is gegrond op die roepstem van ons Here Jesus: “Kom na My toe...” (Matt. 11:28).

Verskeie predikante het die gemeente oor verskeie jare gedien. Die eerste Prof. Piet Meiring, Dr. Johan van Schalkwyk, Ds. Stephan Heyns, Ds. Willem Murray, Ds. Chris Franken, pastorale hulp Dr. Ronald Murray, Ds. Paul du Toit, Dr. Chris Malan, Ds. Janet Cruywagen, Ds. Nico Smit en ons huidige leraarspan nl. Dr. Jorrie Potgieter, Dr. Gert van der Merwe & Prof. Johan van der Merwe.

Mag Lynnwoodrif se mense “
geslag na geslag prys wat U doen en vertel van u magtige dade
”, Psalm 145:4