Laai vandag nog die Bybel in die taal van jou keuse gratis af op jou selfoon! (klik op selfoon)

  1. Kies die taal en vertaling van jou keuse
    Die volgende vertalings is tans beskikbaar – Afrikaans 1933/53-, 1983-vertaling of Die Bybel vir Almal; Engels King James Version; Noord-Sotho 1951-vertaling; Suid-Sotho 1909-vertaling in standaardortografie; Tswana 1908-vertaling of 1970 hersiene vertaling; Xhosa 1975-weergawe of 1996-vertaling en Zulu 1893-vertaling, 1959-vertaling of die Nuwe Testament en Psalms 1986-vertaling.
  2. Maak ‘n keuse of jy die volledige Bybel in een, vier of agt dele wil aflaai (sekere selfone kan die Bybel net in vier of agt dele afgelaai word).