Oorgegee, Passievol oor alle mense, Opgerig

Kontak ons Fasiliteerder, Leon Smit, by 082 489 8848 vir meer inligting of stuur ‘n epos aan tieners@lynnwoodrif.co.za

Ons gesinne met tieners en studente woon almal saam die Aanddiens by waarna ons tieners kategeteklasse in graadverband bywoon en ons Belydenisgroep olv ons leraars ontmoet.

Goedgekeurde Bybelmedia-materiaal word gevolg om ‘n vaste fondasie in die Bybel te verseker en kennis van die belydenisskrifte te verkry.

Graad 7’s tot Graad 11`s, wat dan die belydenisafleggingsgroep vorm, is die kern van die tieners.

Ouers kuier rondom koffie in #KoMa`In! terwyl die tieners in hul groepe byeenkom.

Aanlyn Belydenisklasse

Aanlyn inspirasie vir ons tieners

  • ‘n Les oor die belangrikste verhouding in jou lewe kliek hier
  • ‘n Les oor vrienskap, redding en die verlamde man kliek hier
  • Watter brue kan jy bou? kliek hier (Kol 3:12-16)
  • Verander jou denke en bou brue kliek hier (Kol 3: 5-11)
  • Kom ons begin brue bou kliek hier (Kol 3:1-4)
  • Veiligheidsreëls in plek vir ‘n rede kliek hier
  • Wat doen ons as ons emosies wipplank ry? kliek hier
  • Is jy bekommerd oor die Coronavirus? kliek hier