Hoekom moet ek inskakel?

Wanneer Jesus gekonfronteer word met wat die belangrikste opdrag in die wet van Moses is, is sy antwoord in wese dat dit nie gaan oor reëls nie, maar dat dit gaan oor verhoudings. Die lewe gaan oor liefde – liefde wat verfris, verkwik en nuut maak.

“As ledemate van hierdie een liggaam hoort ons saam en het ons mekaar nodig” (Rom. 12:5)

God het ons ontwerp om geestelik te groei binne ‘n gemeenskap wat ons ondersteun en waar beleef ‘n mens dit meer intens as in omgeegroepe?

Visie

Die Omgeegroep-bediening se visie is dat elkeen wat hom/haar tot hierdie liefdevolle gemeenskap van vriende verbind het, nooit weer daarsonder kan leef nie. Dit het die plek geword waar ons mekaar ondersteun en versterk – daar waar ons mekaar help met die uitdagings om in hierdie wêreld vir Christus te leef.
Groepe getuig oor geestelike groei, ‘n dieper verhouding met die Here en met mekaar.

Skakel die Kerkkantoor as jy iewers wil inskakel.