Die Bybel:  ‘n Direkte vertaling kan hier gelees word!