Meimaand is tradisioneel ons Vrouedankoffermaand. Vroue word gevra om ‘n spesiale dankoffer, tot aktiwiteite wat die Vrouebediening ondersteun, by te dra. Koeverte word op 8 Mei uitgedeel en kan enige tyd gedurende Meimaand weer ingehandig word. Enige koevert kan ook vir hierdie doeleindes gebruik word – merk net duidelik VROUEDANKOFFER! Met hierdie fondse word liefdespakkies opgemaak aan vroue in moeilike omstandighede, bydraes gemaak tot sopkombuise van ons sendelinge, ondersteuning met geleenthede gebied soos die belydenisaflegging en vroue oor die algemeen geestelik en emosioneel bedien.

Ons droom vir vroue

Vrouebybelstudie

Kom rus saam met ander vroue by Jesus se voete en kom leer van Hom. Sy juk is sag en Sy las is lig. "Kom na My toe" nooi Hy. Mat 11:28

Elke Maandagaand, gedurende die skoolkwartaal, om 19:00 in #KoMaIn. Alle vroue is welkom.

Vroue in Gebed

Ons neem jaarliks aan die Wêreldbiddag vir vroue deel. Vir 2022 sal ons saam met vroue reg oor die wêreld 'n spesiale geleentheid van gebed skep

Wêreldbiddag vir Vroue: Vrydag 4 Maart.
"For I know the plans I have for you" saamgestel deur die vroue van Engeland, Wallis en Ierland.

Vrouedankoffer

Elke jaar gedurende Meimaand het ons ‘n spesiale dankoffer vir die vroue in ons gemeente. So leer ons om gehoorsaam te wees in ons finansiële offer aan God en ook om die beginsel van gee in te oefen. Met hierdie dankoffer ondersteun die Vrouebediening ander bedieninge en aksies in die gemeente.

Saamkuier

Ons as vroue kuier graag saam met ons gesinne by gemeentekuiers en –wegbreke. Spesiale geleenthede vir vroue word ook ondersteun

Gemeenteverjaarsdag: Langtafelpotjie 19 Febr
Gemeentewegbreek 20-22 Mei
Herfskonferensies
Vir 2022 is daar nog nie ‘n damesoggend beplan nie. Indien jy geroepe voel om so iets aan te bied kan jy die kerkkantoor kontak

Mentorskap

Ons wil graag vroue bemagtig en toerus om as mentors vir ander vroue op te tree.

Deur mentors vir ons jeug te wees
Deur mentors vir jonger vroue in ons gemeente te wees
Mentors vir vroue van ander kulture te wees

Kuberruimbediening

Ons besef dat ons tydskedules redelike aanspraak maak op ons as vroue se tyd. Daarom wil ons vanaf 2022 maniere vind om vroue deur die kuberruim te bedien

Deur bemoedigende inligting te deel
Saam ‘n aanlynbybelstudie te doen
Vroue gedurig op hoogte te hou van relevante geleenthede