Damestee 2023 – dit was ‘n fees

Met gasspreker Katrienkie! – My lewe in ‘n handsak.

Dankie vir almal wat ons ondersteun het, vir elke gasvrou wat ons tafels so mooi gemaak het en vir al ons uitstallers wat ons bederf het met ‘n paar gelukkige trekkings.

Ons Vrouedankoffermaand val hierdie jaar in Vrouemaand, Augustus. Gedurende hierdie maand word vroue gevra om ‘n spesiale dankoffer, tot aktiwiteite wat die Vrouebediening ondersteun, by te dra. Koeverte, beskikbaar by die kantoor, kan enige tyd gedurende Augustusmaand weer ingehandig word. Enige koevert kan ook vir hierdie doeleindes gebruik word – merk net duidelik VROUEDANKOFFER! Met hierdie fondse word liefdespakkies opgemaak aan vroue in moeilike omstandighede, bydraes gemaak tot sopkombuise van ons sendelinge, ondersteuning met geleenthede gebied soos die belydenisaflegging en vroue oor die algemeen geestelik en emosioneel bedien.

Ons ondersteun sendeling Steven se sopkombuis

Ons gee om

Onderklere projek

2023 – ons kon pakkies opmaak waaruit elke vrou volgens haar grootte en smaak ‘n stel onderklere kon kies.

2022

Ons onthaal tydens Belydenis van geloofaflegging

Wêreldbiddag vir vroue

Ons droom vir vroue

Vrouebybelstudie

Kom rus saam met ander vroue by Jesus se voete en kom leer van Hom. Sy juk is sag en Sy las is lig. "Kom na My toe" nooi Hy. Mat 11:28

Elke Maandagmiddag, gedurende die skoolkwartaal, om 15:00 in #KoMaIn. Alle vroue is welkom.

Vroue in Gebed

Ons neem jaarliks aan die Wêreldbiddag vir vroue deel. Vir 2023 het ons saam met vroue reg oor die wêreld 'n spesiale geleentheid van gebed geskep

Wêreldbiddag vir Vroue: Vrydag 4 Maart.
"Ek het van jou geloof gehoor"

Vrouedankoffer

Jaarliks het ons ‘n spesiale dankoffer vir die vroue in ons gemeente. So leer ons om gehoorsaam te wees in ons finansiële offer aan God en ook om die beginsel van gee in te oefen. Met hierdie dankoffer ondersteun die Vrouebediening ander bedieninge en aksies in die gemeente. Vanaf 2023 vind hierdie spesiale offer gedurende Augustusmaand plaas

Saamkuier

Ons as vroue kuier graag saam met ons gesinne by gemeentekuiers en –wegbreke. Spesiale geleenthede vir vroue word ook ondersteun

Gedurende 2023 het ons 'n suksesvolle en heerlike damestee gebied. Indien jy geroepe voel om so iets aan te bied kan jy die kerkkantoor kontak

Mentorskap

Ons wil graag vroue bemagtig en toerus om as mentors vir ander vroue op te tree.

Deur mentors vir ons jeug te wees
Deur mentors vir jonger vroue in ons gemeente te wees
Mentors vir vroue van ander kulture te wees

Kuberruimbediening

Ons besef dat ons tydskedules redelike aanspraak maak op ons tyd. Daarom het ons begin om vroue deur die kuberruim te bedien

Deur bemoedigende inligting te deel
Saam ‘n aanlynbybelstudie te doen
Vroue gedurig op hoogte te hou van relevante geleenthede