FOKUS op Gebed

Oprigting van vroue van ons gemeente in gebed.

Deelname aan Wêreldbiddag vir vroue in samewerking met die Gebedsbediening

Wêreldbiddag vir Vroue: Vrydag 5 Maart.

Kliek hier om saam met ons te deel in 2021 se biddag

FOKUS op Vrouedankoffer

Help met die insameling van n spesiale dankoffer vir vroue waarmee fokusgroepe befonds word..

- Meimaand

Kontak gerus Dalene Goosen by 082 950 9966 as jy deel wil wees van ‘n span wat kaartjies maak en versprei

Bestuurspanvergaderings

Voorsitter: Hannie van der Merwe - 083 414 5798

Kontak haar as jy deel van die span wil wees

FOKUS op Kuiergeleenthede vir die hele gemeente

Help skep aan ‘n gesellige kuieratmosfeer waar die hele gemeente kan saamkuier.

Leraarsverjaarsdae
Gemeenteverjaarsdag
Pinkstersondae
Offerfees

Kontak gerus Elzie Eek by 083 274 8916 as jy deel wil wees of as jy ‘n kreatiewe streep het wat lief is vir mooimaak.

FOKUS op dames

Geestelike toerusting, spesifieke geleenthede en ondersteuning aan vroue met hulle unieke behoeftes:

Damesoggende
Herfskonferensie aangebied deur die ring
Damesbybelstudies elke laaste Maandag van die maand vanaf 19:00

Kontak gerus Hannie van der Merwe by 083 414 5798 vir meer inligting.

FOKUS op Jeug

Omgee en bederf van ons gemeente se jeug.

Onthaal van ouers en kinders tydens die Belydenisaflegging
Spesiale geleenthede soos eindeksamen

Kontak gerus Josandra Pauw by 082 937 5114