Ons stel graag ons sendelinge/sendingpare bekend. Lees gerus hul nuutste nuus of vind meer uit oor elkeen deur op hul skakels te kliek.

Gabriel en Caroline Beinde Gaston, Kinderevangelisasie opleiding, Njdamena Chad

Gabriel is ‘n vennoot vir Petra, met ‘n passie vir kinderbediening in Afrika lande soos Chad, Nigerië en Kameroen. Hy gee onderrig aan kerkleiers en sondagskoolonderwysers.

Hy het ook toegang tot weermagkampe en gevangenisse waar hy die evangelie deel en bybels versprei
Facebook bladsy

Hannes en Elzaan de Villiers, Evangelisasie & MIV bewusmaking, Suid-Afrika

Hannes en Elzaan is die stigters van Building Hope Foundation wat leiers en gewone mense toerus en oplei in veral afgeleë gemeenskappe, om self die Evangelie te deel. Hulle doen MIV toerusting, opleiding en bewusmaking in verskeie gemeenskappe dwarsoor Suid-Afrika en suidelike-Afrika.

Hulle mentor ook landelike kerkleiers en bedien ander sendelinge met raad en ondersteuning.
Building Hope Foundation

Bennet & Jessica Shunmugam, Fokus op Hindoe gemeenskap, Chatsworth KZN

Rev Bennett se passie is om gebroke mense uit Hindoeïsme te bedien, maar hy bedien ook die multi-kulturele voorstad van Melvern in Durban.

Hulle is tans besig met die ontwikkeling van 'n retreat sentrum, Potters Wheel, vanwaar hulle kampe en kursusse wil aanbied.
Jacques_Juliette_mbiya

Jacques & Juliette Mbiya, Gesinne en gemeenskap, Ga-Rankuwa

Jacques en Juliet se geloofsgemeenskap in Garankuwa bedien ‘n informele nedersetting deur geestelike leiding, werkskepping en opheffing. Hulle het 'n passie vir veral tieners. Voorts bedien Jacques ook die gemeenskap rondom Lynnwoodrif en bied 'n engelse diens op Sondae op die gemeentekampus
Promised Land Bible Ministries

Jonny Ndlovu, Gemeenskapsontwikkeling, Bosbokrand

Jonny se passie is vir verlore siele in die gemeenskap van hoop in Bosbokrand.

Hy rig leiers op, plant kerke en bedien sy gemeenskap deur ‘n kleuterskool en werkskeppingsprojekte.

Calgary Christian Church bied ook geleentheid vir verskeie uitreikspanne wat in die gemeenskap kom werk.
Facebook bladsy

Katlego (Steven) & Jermina Kgaswane, Kerkplanting, Mamelodi

Steven se passie is om die Goeie nuus van God te deel, herlewing en gebed in die gemeenskap van hoop Mamelodi en Moloto.

Deur Jesus Life Community fokus hy op kerkplanting en het ook ‘n hart vir tieners en kinders.
Jesus Life Community, Mamelodi
Sergio & Annette Rossell

Sergio & Annette Rosell, Jeug & gesinne, Madrid Spanje

Die Rossell’s se nuwe roeping is om op die Saint James Way in die noorde van Spanje te bedien, deur geestelike gesprekke met pelgrims.

Hulle bedien huiskerke, Sergio gee klas in Nuwe testament by die universiteit, Annet bied engelse klasse en dan dien hulle voorts as mentors vir jong gelowiges