Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim

Aanlyn Midweekboodskap via Youtube en Facebook
18:30 Woensdae

Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim

Aanlyn Midweekboodskap via Youtube en Facebook
18:30 Woensdae

Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim

Aanlyn Midweekboodskap via Youtube en Facebook
18:30 Woensdae

Hartlik welkom by ons geloofsfamilie

Familiedienste – Sondae om 09:00 in die Hoofruim.

Discipleship group – Sondae om 10:30 in #KoMaIn.

Protea-oorddiens – Elke 3de Sondag van die maand, behalwe gedurende vakansies.

Willow Havendiens – Elke 4de Sondag van die maand, behalwe gedurende vakansies.

Aanlyn Midweekboodskap – Elke Woensdagaand om 18:30.


NUUTSTE PREKE EN BEMOEDIGING

Midweek 6 Desember

Hierdie boodskap is 'n herhaling van die Sondag se Familiediens boodskap
Kliek hier vir ons MidweekBoodskap

Luister of kyk na ons preke

Wil jy weer na jou gunsteling preek luister of het jy die laaste erediens gemis? Hier kan jy na ons preke luister of die video kyk!
Luister en kyk hier!

Lees saam met ons

Ons gemeente lees deur die bybel. Kweek 'n goeie geestelike gewoonte om saam met ons deur die bybel te lees.
Laai DESEMBER se leesplan hier af

BEDIENINGE

BANKBESONDERHEDE

Dankoffers

Bank: ABSA Bank Tjek rekening

NG GEMEENTE LYNNWOODRIF

Rekeningnommer: 1630 580 079.

Vir ons Gemeente se algemene bediening, asook spesiale bydraes soos bv. offermaand, barmhartigheid ens.

Geloofsoffers

Bank: ABSA Bank Tjek rekening

Geloofsoffers

Rekeningnommer: 4050 707 236.

Vir ons Gemeente se ondersteuning aan ons sendelinge.

ARUKA Trust

Bank: ABSA Tjek rekening

Jeug Gemeenskap

Rekeningnommer: 9113 738 705

Vir ons Gemeente se gemeenskapsprojekte. Die Art. 18A trust bied ook belastingvoordele.

PAYFAST

Vir vinnige, gerieflike en maklike bydrae
Volg skakel