Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim
18:00 Aanddiens

Aanlyn HuisGeloof via Youtube en Facebook
18:00 Woensdae
Aanlyn Midweekboodskap via Youtube en Facebook
18:30 Woensdae

Eredienstye

09:00 Familiediens in die Hoofruim
18:00 Aanddiens

Aanlyn HuisGeloof via Youtube en Facebook
18:00 Woensdae
Aanlyn Midweekboodskap via Youtube en Facebook
18:30 Woensdae

VLAK 1 FUNKSIONERING

Covid 19 maatreëls is vir al ons dienste in plek. GEEN besprekings is nodig nie. nie.

Familiediens - Sondae om 09:00 in die Hoofruim.

Kinderdiens en Juniorkategese - Gesinne woon die Familiediens saam by. Na die kindermoment verdaag die kinders vir ‘n spesiale Kinderdiens in die Ouditorium. Juniorkategeseklasse volg na die Kinderdiens.

English Service - Sondae om 10:30 in die Ouditorium.

Aanddiens en Seniorkategeseklasse - Sondae om 18:00 in die Ouditorium. Belydenis- en Seniorkategeseklasse volg direk na die Aanddiens.

Protea-oorddiens - Dienste vind elke 3de Sondag van die maand by die Aftree oord se saal plaas, behalwe gedurende vakansies.

Willow Havendiens - Dienste vind elke 2de en 4de Sondag van die maand in die Aftree oord se saal plaas, behalwe gedurende vakansies.

Aanlyn HuisGeloof - Elke 2de Woensdagaand om 18:00. Ons begin weer op 26 Januarie 2022.

Aanlyn Midweekboodskap - Elke Woensdagaand om 18:00.

NUUTSTE PREKE EN GEBEURE

Midweek 12 Januarie

Hierdie boodskap is 'n herhaling van die Sondag se Familiediens boodskap
Kliek hier vir ons Midweek Boodskap

Luister of kyk na ons preke

Wil jy weer na jou gunsteling preek luister of het jy die laaste erediens gemis? Hier kan jy na ons preke luister of die video kyk!
Luister en kyk hier!

Kalender

Elke week se gebeure, tye en plekke
Kalender inligting

WEEKLIKSE GEESTELIKE AKTIWITEITE

Familie HuisGeloof

Elke 2de week - ons begin weer op 26 Januarie 2022

Gebedsbediening

Stuur jou gebedsversoeke -gebed@lynnwoodrif.co.za.
Week van gebed: 17-20 Januarie

Lynnwoodrif Bybelskool

Leer ken God se Woord en word verryk met 'n dieper insig
Kliek hier vir meer inligting

BEDIENINGE

Ons Bankbesonderhede

Ons het afsonderlike rekeninge vir:

* ons Gemeente se algemene bediening, waarin dank- en maandoffers asook spesiale offers inbetaal word,

* ons Gemeente se sendelingondersteuning waarin 'n Geloofsoffer inbetaal word wat uitsluitlik vir sendingwerk aangewend word,

* ons Gemeente se Art 18(A) Trust waaruit gemeenskapsprojekte befonds word. Hierdie Trust bied belastingvoordele vir individue en besighede

Dankoffers

Bank: ABSA Bank Tjek rekening

NG GEMEENTE LYNNWOODRIF

Rekeningnommer: 1630 580 079.

Geloofsoffers

Bank: ABSA Bank Tjek rekening

Geloofsoffers

Rekeningnommer: 4050 707 236.

ARUKA Trust

Bank: ABSA Tjek rekening

Jeug Gemeenskap

Rekeningnommer: 9113 738 705

PAYFAST

Vir vinnige, gerieflike en maklike bydrae
Volg skakel