Ons rig ‘n volgende generasie op


Kinderdiens en Kategeseklasse

In ons geloofsfamilie woon ons as gesinne almal saam die Familiediens by, met ‘n spesiale kindermoment vir ons juniorkategese. 

Na hierdie moment verdaag ons jongelinge vir ‘n groot groepbyeenkoms na die Ouditorium, saam met Nienke Kemm, met ‘n eie boodskap wat aansluit by die lesinhoud van die dag se kategeseklas. 

Huidiglik word die LP3 model gevolg en word ons jongelinge geleer om God se plan vir hulle lewens te leer ken.
In die kleiner kategesegroepe poog ons om daarna om saam met die kategete omgee-geloofverhoudinge tussen kinders en leiers te vestig.


Aanlyn kategeselesse 2020

 • Kategeseles 11 Oktober – Visiesondag: Leierskap kliek hier
 • Kategeseles 4 Oktober – Moses kliek hier
 • Kategeseles 20 September – Josef ontmoet weer sy familie kliek hier
 • Kategeseles 13 September – Die verhaal van Josef in Egipte kliek hier
 • Kategeseles 6 September – Die verhaal van Josef en sy broers kliek hier
 • Kategeseles 30 Augustus – Jakob, oom Laban, Ragel en Lea kliek hier
 • Kategeseles 23 Augustus – Jakob en sy spesiale droom kliek hier
 • Kategeseles 2 Augustus – Ons luister verder oor brue en watter brue ons moet bou (Kol 3:12-17) kliek hier
 • Kategeseles 26 Julie – Isak se seuns, Jakob en Esau, kliek hier Ons luister ook verder oof hoe ons brue kan bou (Kol 3: 5-11)
 • Kategeseles 19 Julie – Abraham se seun, Isak, kry ‘n vrou kliek hier Ons luister ook hoe kan ons brue bou (Kol 3: 1-4)
 • Kategeseles 12 Julie – Abraham en sy seun Isak kliek hier
 • Kategeseles 5 Julie – Abraham, Lot, Sodom en Gomorra kliek hier
 • Kategeseles 28 Junie – Abraham en Lot kliek hier
 • Kategeseles 21 Junie – Vadersdag, die verlore seun kliek hier
 • Kategeseles 14 Junie – Abraham kliek hier
 • Kategeseles 24 Mei – Hemelvaart kliek hier
 • Kategeseles 17 Mei – Moeilike tye kliek hier
 • Kategeseles 10 Mei – Moedersdag kliek hier

Proponent Nienke Kemm

Nienke is vanaf September 2021 aangestel as ons Familie en Jeugbediening se jeugproponent.

phone012 348 5135