Deel van ons visie is om opgerig te wees en mense te help om in die gemeenskap waar hul hulself bevind opgerig te leef. Ons jaartema vir 2022 bevestig dit dan ook – om die Liggaam van Christus te aktiveer sodat ons verskilmakers kan wees. Ons glo dat gemeentelede volgens hulle gawes, passies en talente moet dien.

Om te dien gaan alles daaroor om ‘n getuie vir Christus te wees, om soos Christus vir ons gewys het te leef.  Dit gaan daaroor om tyd uit ons besige skedule te sit sodat ons God se liefde met ander kan deel.  Dit gaan daaroor om verby jou “moet-doen” lysie en jou deurmekaar huis te kyk, om die behoeftes van andere in die gemeente, woonbuurt, gemeenskap en die wêreld raak te sien.

Daar is verskeie bedieninge waar jy jou talente en gawes, passies en roeping kan kom uitleef.  Daar is ook verskeie plekke waar al die generasies in ons gemeente diensbaar kan wees.

Gemeenskap van Hoop bediening

Hoe kan ons weer hoop herstel en hoop uitleef in vandag se wêreld

Sendingbediening

Ons sendelinge deel die evangelie en maak elk 'n verskil in hul eie gemeenskap van hoop

Kosbediening

Ons help maandeliks individue en gesinne in ons gemeenskap asook byu die CMR en ons sendelinge

Klerebediening

Ons deel graag klere uit aan hulle wat nie het en verkoop 'n klein hoeveelheid om sodoende die koskas aan te vul

Crux naskoolbediening

Ons is deel van 'n groep wat beurte maak om toebroodjies aan 'n naskoolsentrum te voorsien

Pretoria Wes Omgeebediening

Ons is betrokke by Huis Ebenhaeser, Reddingsdaad en Rainbow Kids deur weekliks brood en vleis asook klere en komberse te voorsien

Tabitas

Deur die aanleer van 'n naaldwerkvaardigheid word huiswerkers bekwaam gemaak om vir hulself klere te kan maak

Arbeidsentrum

'n Platvorm waar werklose persone geregistreer word en werkgewers 'n werker kan vind. Persone word ook geestelik bedien