Vrouebediening

Kom ontmoet lewenslange vriendinne saam met wie jy die Here kan dien en in jou geloof kan groei. Ons vrouebediening fokus hoofsaaklik om vroue, na binne die gemeente, maar ook na buite die gemeente te bedien. Ons wil ook graag vroue bemoedig om mentors vir die jonger generasie te wees.

Ons werk vanuit ons passies en gawes saam met ander bedieninge om die gemeente te dien en wil elke generasie nooi om deel te wees of hande te vat met die verskillende generasies en fokusareas van ons gemeente.

Elke Maandagmiddag het ons om 3uur 'n spesiale bybelstudiegroep vir ons vroue in #KoMaIn. Hier leer ons om te rus in God se teenwoordigheid en ons identiteit in Christus te bevestig.

Lees gerus meer hier

Mannebybelstudie

Of jy nou getroud, ongetroud, jonk of oud is - as jy 'n man is, is jy is meer as welkom by ons mannegroep elke Woensdagoggend om 06:15 in #KoMaIn.

Ons gesels saam oor aspekte wat ons mans in die samelewing vandag onder druk plaas, ons ondersteun en bid vir mekaar asook die kerk en die wêreld en leef as opgerigte mans om 'n verskil te maak.

Ons kuier oor 'n lekker koppie moerkoffie en beskuit en maak om 07:30 klaar om te verseker dat jy nog betyds by jou werk kan uitkom.

Ons ontmoet in #KoMaIn!

Seniorbediening

Daar is ‘n warm hartlike gevoel wanneer jy met die seniors van Lynnwoodrif te doen het. Nie net is dit 'n groep wat bedien word nie, maar ook 'n groep wat mekaar en ander bedien, wat saam die Koninkryk uitbrei en saam geestelik groei.

Die seniorbediening in Lynnwoodrif bestaan uit verskillende groeperinge nl:
Senior Lidmate - buite aftree-oorde
Senior Lidmate - binne aftree-oorde
60 Plussers
Gemeentebybelstudies op Donderdae

Die Seniorburgers dra Lynnwoodrif Gemeente in gebed en bedien ons met wysheid. Die seniors is ‘n aktiewe groep mense wat die lewe met passie en as 'n gawe uit God se hand geniet.

Familiebediening

Ons gesinne is vir ons belangrik. Ons skep graag geleenthede waar gesinne saam opgerig word om verskilmakers te wees.

Die familiebediening bedien gesinne geestelik deur spesiale eredienste soos die Kinderbyeenkoms op Sondae asook kategeseklasse. Die fokus van die familiebediening is om gesinne met kinders vanaf voorskoolse ouderdom tot en met matriek te bedien

Ons poog ook om spesiale geleenthede soos gesinsuitstappies, tienerkuieraande asook pa-kind of ma-kind geleenthede te skep, waar ons gesinsverhoudinge koester en leer om saam met ander gesinne 'n christen leefwyse te leef.

Fondsinsameling

Hierdie unieke groep lidmate het ‘n spesiale bediening wat die gemeente ondersteun in die insameling van fondse. Verskeie geleenthede word deur die jaar geloods.

Verskillende projekte
* Straatkafee – elke laaste Vrydag van die maand
* OppiRif Makiti – een maal per jaar op die laaste Vrydag van die Maandag
* Pik en proe – ‘n heerlike geleentheid wat saam met die gemeenteverjaarsdag val
* Dankfees – ‘n groot dankie-sê en saamkuier aan die einde van die jaar op ‘n Sondag. Hierdie bediening is deel van Prof Johan se mandaat om ook geleentheid vir koinonia te skep. Dit is dus meer as net fondsinsameling. Dit is ook saam-wees, saam-kuier, saam-werk. Kontak hom gerus indien jy meer wil weet of betrokke wil raak

Skeppingsdoel / Gawekursus

Die Bybel leer dat elke Christus gelowige ‘n lid van die liggaam van Christus is. Om lid van die liggaam te wees, impliseer egter dat jy ‘n gesonde ledemaat sal wees en jou gawes gebruik. Dit beteken ook dat jy in verhouding met ander Christusgelowiges leef terwyl jy jou gawes gebruik.
In die skeppingsdoelkursus ontdek jy wie jy is, wat jou unieke gawes en talente is en dat jy in verhouding met ander saam-leef om ’n gesonde en geaktiveerde liggaam van Christus ‘n werklikheid te maak

Gawekursus
* Twee kursusse word per jaar aangebied
* Hierdie vorm die basis vanwaar ons bedien in die gemeente
* Nuwe bedieninge word vanuit die kursus begin, afhangende van watter gawes ontdek word
Kontak die kerkkantoor vandag nog om te hoor wanneer die volgende kursus aangebied word. Hierdie kursus word onder die toesig van Dr. Jorrie Potgieter aangebied