Vrouebediening

Kom ontmoet lewenslange vriendinne saam met wie jy die Here kan dien en in jou geloof kan groei. Ons vrouebediening fokus hoofsaaklik om vroue, na binne die gemeente, maar ook na buite die gemeente te bedien. Ons wil ook graag vroue bemoedig om mentors vir die jonger generasie te wees.

Ons werk vanuit ons passies en gawes saam met ander bedieninge om die gemeente te dien en wil elke generasie nooi om deel te wees of hande te vat met die verskillende generasies en fokusareas van ons gemeente.

Elke Maandagaand het ons om 7uur 'n spesiale bybelstudiegroep vir ons vroue in #KoMaIn. Hier leer ons om te rus in God se teenwoordigheid en ons identiteit in Christus te bevestig.

Lees gerus meer hier

Mannebybelstudie

Of jy nou getroud, ongetroud, jonk of oud is - as jy 'n man is, is jy is meer as welkom by ons mansbybelstudie elke derde en laaste Woensdagoggend van die maand.

Ons kyk vanuit die skrif na aspekte wat ons mans in ons samelewing vandag onder druk plaas, ons ondersteun en bid vir mekaar asook die kerk en die wêreld en leef as opgerigte mans om 'n verskil te maak.

Ons begin om 06:30 met 'n lekker koppie moerkoffie en beskuit en maak om 07:30 klaar om te verseker dat jy nog betyds by jou werk kan uitkom.

Ons ontmoet in #KoMaIn!

Seniorbediening

Daar is ‘n warm hartlike gevoel wanneer jy met die seniors van Lynnwoodrif te doen het. Nie net is dit 'n groep wat bedien word nie, maar ook 'n groep wat mekaar en ander bedien, wat saam die Koninkryk uitbrei en saam geestelik groei.

Die seniorbediening in Lynnwoodrif bestaan uit verskillende groeperinge nl:
Senior Lidmate - buite aftree-oorde
Senior Lidmate - binne aftree-oorde
60 Plussers
Gemeentebybelstudies op Donderdae

Die Seniorburgers dra Lynnwoodrif Gemeente in gebed en bedien ons met wysheid. Die seniors is ‘n aktiewe groep mense wat die lewe met passie en as 'n gawe uit God se hand geniet.

Familiebediening

Ons gesinne is vir ons belangrik. Ons skep graag geleenthede waar gesinne saam opgerig word om verskilmakers te wees.

Die familiebediening bedien gesinne geestelik deur spesiale eredienste soos die Kinderdiens en Aanddiens asook kategeseklasse. Die fokus van die familiebediening is om gesinne met kinders vanaf voorskoolse ouderdom tot en met matriek te bedien

Ons poog ook om spesiale geleenthede soos gesinsuitstappies, tienerkuieraande asook pa-kind of ma-kind geleenthede te skep, waar ons gesinsverhoudinge koester en leer om saam met ander gesinne 'n christen leefwyse te leef.

Die bediening word ondersteun deur ‘n Fasiliteerder vir Familiebediening – Nienke Kemm.

VAT 5

Vat 5 is ons bediening waar ons graag lidmate aan mekaar wil koppel. Een lidmaat aan 5 ander met die doel om:
* kontak te maak
* hallo te sê
* en om te gee
* na iemand wat jy nie ken nie.
Waarom Vat 5
* Dis ‘n Bybelse opdrag
* Die Here roep jou
* Mense is alleen
* Dis moeilik om met vreemde mense te praat
* Ons help jou deur uitreik oefengeleentheid te skep
Vat 5 is nie:
* 'n omgeegroep of huisbesoek nie
* ‘n kommunikasie kanaal na die kerk nie
* fondsinsameling- of aan die werk steek kanaal nie