Lynnwoodrif Nadat Lynnwood Gemeente te groot geword het, het Lynnwoodrif Gemeente afgestig. Daar is op daardie stadium besluit om nie nog ‘n medeleraar te beroep nie, maar om die woongebiede van Lynnwoodrif en die jong woonbuurt, Die Wilgers, as ‘n afsonderlike gemeente te organiseer. So is Lynnwoodrif Gemeente amptelik op 19 Februarie 1975 gestig.

Die eerste leraar, Prof Piet Meiring, het die dienste aanvanklik in Laerskool Lynnwood se skoolsaal gehou. Die Wilgers woonbuurt het egter so uitgebrei dat die gemeente na die nuwe Lynnridge Primary School se skoolsaal geskuif het terwyl die kerkgebou gebou is.

Die kerkgebou se hoeksteenlegging het op 14 Nov. 1976 plaasgevind en op 9 en 10 Julie 1977 is die kerkgebou amptelik ingewy. Herman Potgieter, wat deel van die boukommissie was, het die hout vir ons nagmaaltafel uit Knysna se wêreld laat kom. Die manne van die gemeente het elke Saterdag steiers uitgeklim, getimmer en plafonne ingesit en self later gras en bome geplant.

Die skriflesing van die inwydingsdiens was vanuit 2 Kron. 6: “Mag die naam van die Here in die gebou verheelik word, mag Sy kinders se gebede hier verhoor word”. Die tema van die eerste preek was “Bowe-al, mag dit ‘n huis wees waar mense van alle nasies die grootheid van God aanskou!”. Dit herinner aan ons sendingopdrag, waar ons sendelinge tot vandag toe onder die verlore volke die naam van die Here uitdra en uitnooi tot bekering.

Gedurende 1998/1999 is die veeldoelige Atrium aangebou. Die kansel is verwyder en vervang met ‘n veeldoelige verhoog. Die administratiewe geboue en kantore is ook aangebou. Die Ouditorium met kategeseklassies is ook later aangebou en op 13 Junie 2004 ingewy.

Tot op hede het ons twee gemeentevisies.

Die eerste gemeentevisie, gebaseer op Kol. 3:11, is op 16 Oktober 1988 gelanseer: Visie 2000 – Hier is Christus alles en in almal.

Die tweede gemeentevisie het op 14 Oktober 2012 afgeskop en is gegrond op die roepstem van ons Here Jesus: “Kom na My toe...” (Matt. 11:28).

Verskeie predikante het die gemeente oor verskeie jare gedien. Die eerste Prof. Piet Meiring daarna Dr. Johan van Schalkwyk, Ds. Stephan Heyns, Ds. Willem Murray, Ds. Chris Franken, pastorale hulp Dr. Ronald Murray, Tentmakerleraar en sendeling in Oekraïne, Ds. Stephan van der Merwe, Ds. Paul du Toit, Dr. Chris Malan, Ds. Janet Cruywagen, Ds. Nico Smit, Dr. Gert van der Merwe.

Ons huidige leraarspan is Dr. Jorrie Potgieter en Prof. Johan van der Merwe saam met geestelike fasiliteerders Dr. Daléne Flynn (senior pastoraat), Nienke Kemm (Familiebediening), Jacques Mbiya Mbuyi (Engelse bediening in gemeenskap van Hoop) asook Ds. Louis Thobela (Nellmapius VGK gemeenskap van Hoop).

"Mag Lynnwoodrif se mense
geslag na geslag wat U doen prys en vertel van u magtige dade”,
Psalm 145:4