"Kom na My toe!

Matteus 11:28

Die Here het deur Sy Gees aan ons gemeente ‘n kosbare skat gegee met ons visie.  Tydens ‘n stilword-wegbreek van die leraarspan in Augustus 2012, waar God se aangesig gesoek is vir ons gemeente en die pad vorentoe, is ons huidige visie gebore.

Dit is ‘n visie met ‘n uitnodiging na Christus toe:  Hy nooi ons om by Sy hart uit te kom, nader aan Hom te groei en tot rus te kom. Dit nooi almal wat moeg en oorlaai is, wat sielerus nodig het, om dit by Hom te vind.  Dit hou die belofte in dat jy nie net rus sal vind in Sy teenwoordigheid nie, maar ook herstel sal word na liggaam, siel en gees.

Dit is ook ‘n visie met ‘n uitdaging van Christus af:  Leef as ‘n gesonde liggaam en vertel vir almal van God se hart, Sy rus en ook herstel wat Hy so mildelik  gee.

Oorgegee aan God

Dit is God se hart dat ons oorgegee en toegewyd aan sal Hom lewe, dat ons saam met Hom sal wandel en dat ons elke dag in èn vanuit Sy genade en goedertierenheid sal leef!

Passievol oor Mense

Dit is God se hart dat ons passievol sal wees oor alle mense en dat ons ons tafels sal omkeer sodat elkeen ‘n staanplek in Sy teenwoordigheid sal hê!

Opgerig in Gemeenskappe

Dit is God se hart dat ons opgerig en betrokke sal wees in verskeie gemeenskappe, dat ons ons roeping sal hoor en dat ons met Sy gawes en guns die wêreld rondom ons sal aanraak.