Elkeen ‘n voorbidder want die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking 

Wat is ons visie?

Júlle sal vir My ’n koninkryk van priesters en ’n afgesonderde nasie wees. Exodus 19:6

Julle moet dan so bid: ‘Ons Vader wat in die hemel is, U Karakter en Outoriteit (Naam) is afgesonderd;  laat U Koninkryk kom, laat U wil gedoen word, op die aarde soos in die hemel.   Mat 6:9 – 10

Kontak ons gebedsfasiliteerder Henry Green by gebed@lynnwoodrif.co.za

Ons bid graag vir jou

  • Stuur ‘n epos aan gebed@lynnwoodrif.co.za
  • Stuur ‘n boodskap per sms of whatsapp na 082 904 3388

Ons passie is dat

  • gebed ‘n integrale deel van elke lidmaat se persoonlike lewe sal wees …
  • gebed ‘n kenmerkend geloofs gewoonte van ons gemeente sal wees…
  • gebed ‘n belangrike komponent van ons gemeenskap se kultuur sal wees!

Daarom bid ons saam…

  • Maandeliks, deur saam volgens ‘n maand kalender te bid
  • Weekliks, deur saam volgens ons gebed vir die week te bid
  • Saterdagoggend tussen 07:00 – 08:00 in #KoMaIn
  • Sondagoggend vanaf 08:30 in #KoMaIn  

Ons glo dat in elke bediening, in elke huis en is ons gemeente, gebed ‘n prominente rol speel waar ons inoefen om op die influistering van die Heilige Gees se stem te kan reageer.