Hoekom moet ek inskakel?

Wanneer Jesus gekonfronteer word met wat die belangrikste opdrag in die wet van Moses is, is sy antwoord in wese dat dit nie gaan oor reëls nie, maar dat dit gaan oor verhoudings. Die lewe gaan oor liefde – liefde wat verfris, verkwik en nuut maak.

“As ledemate van hierdie een liggaam hoort ons saam en het ons mekaar nodig” (Rom. 12:5)

God het ons ontwerp om geestelik te groei binne ‘n gemeenskap wat ons ondersteun en waar beleef ‘n mens dit meer intens as in omgeegroepe?

Visie

Die Omgeegroep-bediening se visie is dat elkeen wat hom/haar tot hierdie liefdevolle gemeenskap van vriende verbind het, nooit weer daarsonder kan leef nie. Dit het die plek geword waar ons mekaar ondersteun en versterk – daar waar ons mekaar help met die uitdagings om in hierdie wêreld vir Christus te leef.
Groepe getuig oor geestelike groei, ‘n dieper verhouding met die Here en met mekaar.

Skakel die Kerkkantoor as jy iewers wil inskakel.

Manne bybelstudie

Weekliks, Woensdagoggende, 06:15 in #KoMaIn. Kontak Jorrie Potgieter 071 870 5617 Hierdie groep gebruik die boek Point Man van Steve Farrar as gesprekspunt en wil graag manne ondersteun, bemoedig en begelei in praktiese daaglikse uitdagings.

Vroue bybelstudie

Elke laaste Maandag van die maand, 19:00 in #KoMaIn Kontak Johan vd Merwe by 082 565 3768 Die boek Jakobus word deurgewerk en prakties bespreek. Alle vroue van ons gemeente is welkom.

Gemeente bybelstudie

Weekliks, Donderdagoggende, 09:00 in #KoMaIn Kontak Daléne Flynn 082 550 2808 Hierdie groep werk deur die boek Psalms. Lidmate van alle ouderdomme is welkom. Neem asb. kennis dat die bybelstudie van 17Junie in die Moederskamer sal plaasvind.

Jong werkende omgeegroep

Weekliks, Woensdagaande, 19:00. Kontak Werner Schoeman 072 514 0360 Hierdie groep toegewyde jong volwassenes skep geleentheid om saam geestelik te groei en in mekaar se lewens in te bou.