Die volwasse-bediening fokus op alle lidmate wat nie voorskoolse- en skoolgaande kinders het, of nie meer het, nie.

Ouderdom maak glad nie saak nie. Indien ‘n lidmaat homself of haarself as ‘n volwasse lidmaat beskou, word daardie lidmaat hier bedien.

Dit is ‘n bediening wat pastoraat, hospitaalbesoeke en enige ander behoefte wat die lidmate het, bied.

Seniors
Hier word daar op spesifieke behoeftes van die gemeente se senior burgers gefokus d.m.v. woordverkondiging en pastorale versorging, asook bybelstudies in die aftree-oorde, huis- en siekebesoeke (hospitale, “step downs”) en spesiale besoeke, insluitende sterwensbegeleiding.

Hierdie bediening word versorg deur ons Fasiliteerder: Seniorbediening-pastoraat, Dr. Daléne Flynn

Dr, Daléne Flynn

phone+ 27 82 550 2808

Eredienstye: Aftreeoorde
Willow Haven Aftree-oord om 10:00 soos op die kalender aangedui.
Protea Aftree-oord om 10:00 soos op die kalender aangedui.
Gemeentebybelstudie
Donderdagoggende 09:00 in #KoMa'In! (gedurende skoolkwartale)
Bybelstudies sal weer in 2021 hervat, vanwee die inperkingstyd

Skakel gerus die Kerkkantoor

phone+27 12 348 5135/6

phone+27 82 904 3388

60+sers bediening
Om seniors as ‘n groep saam te bring en interessante programme aan te bied. Alle senior lidmate bo 60 is welkom. Ons programme word gereeld in die weeklikse program vervat - hou gerus dop!

Kontak gerus ons bedieningsleiers, Gideon van Zyl of Ina Greyling vir meer inligting

Gideon van Zyl

phone+ 27 82 877 9085

Ina Greyling

phone+ 27 72 207 6979